Gevolgen van een eetstoornis

Eetstoornissen kunnen tot ernstige lichamelijke gevolgen lijden, hieronder worden ze uitgelegd.

Menstruatie- en vruchtbaarheidsproblemen
Ondergewicht kan leiden tot menstruatiestoornissen. Als de menstruatie minder vaak voorkomt heet dat oligomenorroe. Soms blijft de menstruatie helemaal uit: amenorroe.
Onderzoek wijst ook uit dat vrouwen met langdurige eetstoornissen een groter risico lopen op vruchtbaarheidsproblemen, ongeplande zwangerschappen en negatieve gevoelens over de zwangerschap. Bovendien kunnen eetstoornissen gepaard gaan met problemen rondom de zwangerschap en bevalling. Zo is er bij vrouwen met een eetstoornis significant vaker sprake van een laag geboortegewicht van de baby, vroeggeboortes en keizersneden.

Botontkalking
Ondervoeding kan (zeker in combinatie met menstruatieproblemen) ook leiden tot aantasting van de botdichtheid. Dat kan zich – vooral bij sporters – uiten in stressfracturen. Op langere termijn bestaat het risico dat de botdichtheid zich niet meer voldoende herstelt. Daardoor kan vroegtijdig botontkalking (osteoporose) ontstaan. Er zijn gevallen bekend van sporters van nog geen dertig jaar met de botten van een zeventigjarige.

Female Athlete Triad

Menstruatieproblemen en botontkalking komen vaak in combinatie voor. Als ze ook gepaard gaan met een eetstoornis, spreken we van Female Athlete Triad.
Heeft een sporter last van een van de symptomen van dit syndroom, dan is het raadzaam na te gaan of de andere symptomen ook aanwezig zijn. Is er sprake van een energietekort, oftewel een lagere inname van energie dan energieverbruik. Heeft ze misschien zelfs een eetstoornis?

Bloedarmoede
Een streng dieet kan leiden tot tekorten aan vitaminen en mineralen en daardoor vele gezondheidsproblemen veroorzaken. Een tekort aan ijzer (bloedarmoede of ijzergebreksanemie) komt het meest voor. IJzer is van groot belang voor het prestatievermogen van sporters omdat het een essentiële rol speelt bij het transport van zuurstof door het lichaam en de energiehuishouding. Heeft een sporter bloedarmoede, dan zal dat onvermijdelijk de sportprestaties negatief beïnvloeden.

Hartritmestoornissen en nierfalen
Sommige mineralen zijn belangrijk als elektrolyten, die het lichaam helpen bij onder meer het regelen van de zenuw- en spierfunctie. Een verstoring van de elektrolytenbalans kan ook tot gezondheidsproblemen leiden. Vooral degenen die braken en/of laxeren lopen risico op een verstoring van de elektrolytenbalans. De gevolgen kunnen ernstig zijn: van hartritmestoornissen en hartstilstand tot chronisch nierfalen.

Hartklachten
Hartklachten kunnen ondanks hun ernst lang verborgen blijven. Soms komen ze pas aan het licht als er een ECG (hartfilmpje) wordt gemaakt. Symptomen als duizeligheid, vermoeidheid en flauwvallen kunnen op hartproblemen wijzen. In het ergste geval kan er zelfs een acute hartstilstand optreden.

Overige klachten
Maag-darmklachten, zoals buikpijn en obstipatie, zijn eerder vervelend dan ernstig, maar kunnen de oplettende waarnemer wel attenderen op een onderliggend gezondheidsprobleem zoals een eetstoornis. Sporters die braken om gewicht te verliezen kunnen last krijgen van tanderosie. Vooral het glazuur aan de achterzijde van de tanden kan aangetast raken.