Disclaimer

Informatie
De informatie van eetproblemenindesport.nl is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten en de kennis van ervaringsdeskundigen en topsporters. De informatie kan door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar vinden. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos functioneren van de site. Op de site wordt, al dan niet door middel van links, verwezen naar informatie van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van de websites waar de links naar verwijzen, noch voor de inhoud van deze websites. Aan de geboden informatie op eetproblemenindesport.nl kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van reguliere diagnostiek of behandeling. Iedere bezoeker blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dient actief elders hulp te zoeken als de aard en de ernst van de problemen daar om vragen, zeker wanneer er sprake is van een crisissituatie.

Auteursrecht
Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie, foto’s, video’s of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te bewerken, te vereenvoudigen, openbaar te maken, en gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de personen die het recht beschikken over de gebruikte informatie, foto’s, video’s of services. Ook is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de website te gebruiken voor het werven van eigen cliëntèle.